RESTU BUDIANSYAH RIZKI

MEREKA YANG BUKAN SAUDARA SEIMAN DENGANMU ADALAH SAUDARA SEKEMANUSIAAN DENGANMU. "ALI BIN ABI THALIB"

Breaking

Wednesday, April 24, 2019

NAMA-NAMA INSAN YANG IKUT SERTA DALAM KELAHIRAN RASULULLAH SAW

Baca Juga

Pada hari yang lalu, kita telah membahas seputar nasab rasulullah saw yang tersambung sampai pada Sayyidina Adnan. Namun, rasanya kurang komplit jika tidak membahas orang tua dari salah satu insan ternama, mereka adalah Abdullah dan Siti Aminah. 

Abdullah dan siti Aminah adalah kedua orang tua nabi yang berasal dari suku terpandang, terutama Siti Aminah yang memiliki darah quraisy. Abdullah menikahi Siti Aminah pada usia 18 Tahun, melalui perantara Abdul Muthallib. Di mana, Nasab sayyidah Aminah sendiri tersambung pada Kilab yang menjadi jalur nasab nabi. lebih tepatnya nasab sayyidah Aminah terbentuk dari Aminah binti Wahb Ibnu Abbdu Manaf Ibnu Zahrah Ibnu Kilab.

Dari adanya pernikahan Sayyidina Abdullah dengan Sayyidah Siti Aminah, terlahirlah Rosulullah saw. Namun tampaknya Rosulullah saw terlahir dalam keadaan yatim, oleh sebab ditinggal sang ayah saat usia kandungan berkisar 2 bulan. Sayyidina Abdullah Sendiri wafat ketika melakukan perdagangan dari bumi Syam dan hendak menuju ke Madinah. Karena peristiwa tersebutlah Sayyidina Abdullah dikebumikan di Madinah bersamaan dengan tempat dimana paman-paman dari pihak sang ibu yaitu Bani 'Addiy Ibnu Najjar.

Waktu demi waktu terus berjalan, hingga tibalah Sayyidah Aminah melahirkan Rosulullah saw. dengan kelahiran rosulullah tersebutlah menjadi tunas dimana aturan serta norma-norma ajaran Allah swt akan disampaikan dan diajarkan kepada setiap insan. 

Terkait hari kelahiran Rasulullah saw, Mahmud Basya sang ahli falak melakukan seputar penelitian terkait peristiwa kelahiran insan agung (baca: Rasulullah) ini, tibalah ia pada kesimpulannya bahwa Rasulullah saw lahir pada tanggal 9 Rabiul Awal dan bertepatan pada tanggal 20 April 571 M.

Kelahiran Rasulullah hingga sampai pada usia belia tidak serta merta sepi dari keikut-sertaan orang-orang terdekat yang membantu Sayyidah Aminah dalam melahirkan Rasulullah saw, di mulai dari bidannya, pengasuhnya, dan orang yang menyusukannya. Dari kelahiran Rasulullah saw tersebut, terdapat sederet nama-nama orang yang ikut turut membantu Sayyidah Aminah, diantaranya:
  • Orang yang bertindak sebagai bidan adalah Ummu Abdur Rahman Ibnu Auf.
  • Orang yang bertindak sebagai pengasuh pertama adalah Ummu Ayman (dengan nama asli Barakah al-Habsyiyah (hamba sahaya perempuan ayahnya, Abdullah)).
  • Wanita pertama yang menyusukanny adalah Tsuwaibah (hamba sahaya perempuan pamannya, Abu Lahab).
Dengan kelahiran Rasulullah inilah, Sayyidah Aminah mengirimkan kabar gembira kepada kakek Rasulullah saw, yaitu Abdul Muthallib. Karena kegembiraan yang terluap-luap inilah sang kakek bertolak menuju ke rumah Abu Thalib, tibalah Rosulullah diberi nama dengan panggilan "Muhammad", sebuah nama yang asing didengar oleh bangsa Arab kala itu, Namun merupakan salah satu kehendak Allah untuk kemudian bayi tersebut diberi nama "Muhammad". bahkan nama tersebut sebenarnya sudah dikabarkan di dalam kitab Taurat dan Injil.

Bersenandunglah irama kebahagiaan insan di muka bumi.
Menyambut hadirnya sang Nur Muhammad.

Referensi:
Syeikh Muhammad Al-Khudari Bek, Nurul Yaqin: Fi Sirati Sayyidil Mursalin.

No comments:

Post a Comment